Inläsningsprocedur för Kaspersky Rescue Disk

Så här fortsätter du inläsningen av Kaspersky Rescue Disk:

 1. I det fönster för startguiden som öppnas väljer du grafiskt gränssnittsspråk med knapparna. Klicka på RETUR-knappen.

  Ett fönster med olika alternativ öppnas.

 2. Välj en av följande startmetoder:
  • Starta från hårddisk.

   För vissa konfigurationer av maskinvara och programvara går det inte att starta från hårddisken. I sådana fall tar du bort den flyttbara enheten från USB-porten, startar om och kontrollerar BIOS-inställningarna. Hårddisken med operativsystemet ska vara angiven som startenhet.

  • Kaspersky Rescue Disk. I grafiskt läge läses det grafiska undersystemet in.
  • Kaspersky Rescue Disk. I textläge läses det textanvändargränssnitt in som representeras av konsolfilhanteraren Midnight Commander (MC).

   Du kan också hämta och spara information på den installerade maskinvaran, starta datorn från hårddisken, starta om eller stänga av datorn med motsvarande alternativ i listan.

   Klicka på RETUR-knappen.

   Då startas ett Linux-operativsystem och maskinvaran identifieras. En sökning görs efter filsystem på hårddisken och flyttbara enheter. Namnen som används i det installerade operativsystemet tilldelas alla filsystem och flyttbara enheter.

   Om det inlästa operativsystemet är i viloläge eller om det fungerat felaktigt ombeds du att montera filsystemet eller starta om datorn. I sådana fall väljer du ett av följande tre alternativ:

   • Fortsätt. Programmet fortsätter att montera filsystemet, men det finns en ganska stor risk för skada på filsystemet.
   • Hoppa över. Programmet hoppar över monteringen av filsystemet. Endast startsektorer och element för automatisk körning genomsöks.

  Det går inte att montera vissa filsystem.

  • Starta om datorn. Alternativet tillåter dig att starta från hårddisken så att operativsystemet stängs ner på rätt sätt.

  Startsekvensen är följande:

  1. Programmet söker efter Microsoft Windows växlingsfil pagefile.sys. Om den saknas kommer det virtuella minnets volym att begränsas av RAM-minnets storlek.
  2. Programmet skapar mappar med antivirusdatabaser, rapporter, karantän och ytterligare filer.
  3. Konfiguration av nätverksanslutningar utifrån informationen i systemfilerna i den dator som läses in.
  4. Om grafiskt läge valdes startar Anti-Virus. Om textläge valdes startar filhanteraren Midnight Commander med öppen användarmeny.

Inläsningsprocedur för Kaspersky Rescue Disk