Maskinvaruinformation

Uppgiften Maskinvaruinformation bör användas om det inte gick att starta Kaspersky Rescue Disk i grafiskt läge eller i textläge eftersom det inte finns stöd för maskinvaran.

Uppgiften Maskinvaruinformation ger dig möjlighet att lagra information på datorns maskinvara i elektronisk form. Innan du startar uppgiften ska du installera en flyttbar enhet där all maskinvaruinformation ska lagras.

Maskinvaruinformationen kan inte sparas när du använder en flyttbar CD / DVD-RW-enhet.

När uppgiften har slutförts kan du spara information, starta om eller stänga av datorn, genom att välja motsvarande alternativ i dialogrutan som öppnas. Om du vill växla mellan alternativen trycker du på TABB-tangenten. Om du vill bekräfta valet trycker du på RETUR-tangenten.

När den här funktionen är slutförd sparar du information på den flyttbara enheten och skickar informationen till specialisterna på den tekniska supporten.

Om du inte har någon flyttbar enhet kan du skriva ned informationen eller skriva ut en skärmdump med angivna data.

Maskinvaruinformation