I det här dokumentet

I användarhandboken för Kaspersky Rescue Disk finns information om hur du laddar ner, konfigurerar och arbetar med Kaspersky Rescue Disk.

Följande avsnitt ingår i dokumentet:

Andra informationskällor

I det här avsnittet finns information om andra källor till information om programmet och Internetresurser där du kan diskutera programmet, dela med dig av nya idéer, ställa frågor och få hjälp.

Kaspersky Rescue Disk

I det här avsnittet finns beskrivningen av programmets nya funktioner samt kortfattad information om huvudfunktionerna. Här hittar du maskin- och programvarukrav som datorn bör uppfylla om du vill läsa in Kaspersky Rescue Disk.

Skriva Kaspersky Rescue Disk till en flyttbar enhet

I det här avsnittet får du utförliga instruktioner om att skriva Kaspersky Rescue Disk till en flyttbar enhet.

Läsa in Kaspersky Rescue Disk

I det här avsnittet finns instruktioner om hur du laddar ner programmet och förbereder det för att fungera med Kaspersky Rescue Disk.

Arbeta med Kaspersky Rescue Disk i grafiskt läge

I det här avsnittet beskrivs funktionen av Kaspersky Rescue Disk i grafikmiljön. Avsnittet innehåller information om gränssnittet för Anti-Virus, installation och avstängning, inbäddade program och ytterligare funktioner i Kaspersky Rescue Disk. Här hittar du information om datorskydd, hur du söker igenom objekt efter virus samt uppdaterar antivirusdatabaser på datorn. Du kan läsa om karantän, säkerhetskopiering, rapporter och om hur du arbetar med dem. Här finns även information om hur du konfigurerar Kaspersky Rescue Disk.

Arbeta med Kaspersky Rescue Disk i textläge

I det här avsnittet finns information om hur du arbetar med Kaspersky Rescue Disk i textläge med hjälp av filhanteraren Midnight Commander. Det handlar till exempel om hur du söker igenom objekt efter virus och uppdaterar antivirusdatabaser på datorn. Information om nätverkskonfiguration finns här.

Maskinvaruinformation

I det här avsnittet finns instruktioner om hur du sparar information om systemets maskinvara i elektronisk form för påföljande överföring till Kaspersky Lab.

Begränsningar i programkörningen

I det här avsnittet beskrivs införda begränsningar för körningen av Kaspersky Rescue Disk.

Kontakta den tekniska supporten

I det här avsnittet finns rekommendationer om hur du kan få support via Mitt Kaspersky-konto på Kaspersky Labs webbplats för teknisk support och via telefon. I det här avsnittet finns också rekommendationer om hur du skapar och sparar spårningsfilen.

Ordlista

I det här avsnittet finns en lista med termer som förekommer i dokumentet samt definitioner.

Kaspersky Lab ZAO

I det här avsnittet finns information om programvarutillverkaren Kaspersky Lab. Här finns också information om andra program samt kontaktuppgifter till företaget.

Information om kod från tredje part

I det här avsnittet finns information om tredje parts kod som använts för att skapa programmet.

I det här dokumentet