Förberedelser för skrivning

Kaspersky Rescue Disk kan skriva en ISO-avbild till en CD/DVD eller till en flyttbar enhet. Om du vill skriva Kaspersky Rescue Disk ska du formatera den flyttbara enheten i filsystemet Fat16, Fat32 eller NTFS och göra den till en startenhet.

Också på USB-enheter med liten kapacitet tar formateringen en stund (ju större kapacitet, desto längre tid tar formateringen). Vänta tills formateringen är slutförd.

Om du vill skapa en flyttbar startenhet ska du använda motsvarande program (exempelvis kan du använda programmet Diskpart för Microsoft Windows XP och för Microsoft Windows Vista/Microsoft Windows 7 kan du använda HP USB Disk Storage Format Tool).

Förberedelser för skrivning