Skriva Kaspersky Rescue Disk

Så här skriver du en Kaspersky Rescue Disk-avbild till ett flyttbart medium:

 1. Läs in ISO-avbilden för Kaspersky Rescue Disk från Kaspersky Lab-servern.
 2. Skapa en mapp med namnet rescue på den flyttbara enheten.
 3. Kopiera avbilden rescue.iso till den flyttbara enheten (<Flyttbar enhet>:\rescue) och döp om den till rescueusb.iso.
 4. Öppna avbilden rescueusb.iso med en avbildredigerare för ISO (exempelvis UltraISO).
 5. Kopiera följande filer till den flyttbara enheten (<Flyttbar enhet>:\rescue) från avbilden rescueusb.iso :
  • README.txt.
  • help-mappen.
 6. Kopiera filen livecd från avbilden rescueusb.iso till den flyttbara enheten (<Flyttbar enhet>:\) (döp om till liveusb före kopiering).
 7. Ändra innehållet i boot_from_hard.cfg som finns i ISO-avbilden under följande sökväg: boot \ grub \ cfg. För att göra det markerar du filen och högerklickar på den så att menyn öppnas, och väljer sedan alternativet Öppna med. I fönstret som öppnas väljer du alternativet Välj ett program i listan manuellt. Klicka på knappen OK. Välj programmet Anteckningar och klicka på knappen OK. I filen som öppnas byter du ut root (hd0) mot root (hd1). Spara ändringarna.

  Innehållet i boot_from_hard.cfg ska ändras när du arbetar med Kaspersky Rescue Disk som skrivits till en flyttbar enhet. Det är nödvändigt för att ett operativsystem ska starta korrekt från hårddisken.

  För vissa konfigurationer av maskinvara och programvara går det inte att starta från hårddisken. I sådana fall tar du bort den flyttbara enheten från USB-porten, startar om och kontrollerar BIOS-inställningarna. Hårddisken med operativsystemet ska vara angiven som startenhet.

 8. Ta bort allt utom boot-mappen från avbilden rescueusb.iso. Spara ändringarna.
 9. Kopiera den ursprungliga avbilden rescue.iso till <Flyttbar enhet>:\rescue. Nu har du två ISO-avbilder på den flyttbara enheten: rescueusb.iso och rescue.iso.

  Rescueusb.iso används endast för att läsa in grub2 och starta Linux.

 10. Klicka på länken http://nufans.net/grub4dos/grub4dos-0.4.4-2009-10-16.zip om du vill ladda ner ett arkiv. Packa upp den till motsvarande mapp. Öppna den uppackade mappen.
 11. Kopiera följande filer från den angivna mappen till roten på den flyttbara enheten:
  • grldr.
  • menu.lst.

   Ändra menu.lst-innehållet. För att göra det markerar du filen och högerklickar på den så att menyn öppnas, och väljer sedan alternativet Öppna med. I fönstret som öppnas väljer du alternativet Välj ett program i listan manuellt. Klicka på knappen OK. Välj programmet Anteckningar och klicka på knappen OK. Ersätt allt filinnehåll med följande uttryck, utan att göra några ändringar i syntaxen:

   map (hd0,0)/rescue/rescueusb.iso (0xff) || map --mem (hd0,0)/rescue/rescueusb.iso (0xff)

   map --hook

   chainloader (0xff)

   Spara ändringarna.

 12. Hämta det nummer som tilldelats den flyttbara disken.

  Du går till aktivitetsfältet i operativsystemet och väljer Start ® Kontrollpanelen ® Administrationsverktyg ® Datorhantering. I fönstret som öppnas väljer du Diskhantering i listrutan. Till höger i fönstret öppnas en lista med anslutna enheter. Välj den flyttbara enheten och kom ihåg dess nummer.

 13. Använd länken http://download.gna.org/grubutil/grubinst-1.1-bin-w32-2008-01-01.zip för att ladda ner ett arkiv.
 14. Öppna kommandoraden. Du går till aktivitetsfältet i operativsystemet och väljer Start ® Kör och i fältet Öppna anger du cmd.
 15. I kommandoraden anger du “Sökväg till det hämtade arkivet\grubinst.exe” (hdN) där N är ditt disknummer.

Skriva Kaspersky Rescue Disk